• 3
  • banner3
  • banner2

Aýratynlyk önümleri

Biz hakda

Ningbo Aoxin HVAC Part Co., LTD owadan port şäheri Ningbo-da ýerleşýär we ak öý enjamlaryny öndürijiler üçin sowadyjy enjamlary gaýtadan işlemek hyzmatyny hödürleýär.Kompaniýamyz 2008-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyryldy we hasaba alyş maglumatlary üçünji tarap ýolbaşçylary tarapyndan tassyklandy.On ýyldan gowrak hünär satyn alyjy inersenerimiz bar we häzirki wagtda 250-den gowrak halkara we içerki ýokary derejeli üpjün edijiler ulgamy bar.Müşderilere “tygşytly, ýokary hilli, birek-birege hormat goýmak, ýeňiş gazanmak” esasynda hyzmat bermäge taýýardyrys we içerde we daşary ýurtda birek-birege goldaw bermäge, ertir ýeňiş gazanmak we ajaýyp döretmek üçin tüýs ýürekden garaşýarys!

Täze gelenler

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!