අප අමතන්න

නිංෙබෝ AOXIN HVAC ෙකොටස කම්පැණි ලිමිටඩ්,

ලිපිනය

කාමරය 515 Hebang ගොඩනැගිල්ල බී, No.933 TianTong උතුරු පාර, නිංෙබෝ, චීනය.

විද්යුත් තැපෑල

sales@aoxinhvacr.com

දුරකථන

දුරකථන: +0574 83096203
ෆැක්ස්: +0574 83096207
sales'Phone සහ වට්ස්ඇප්:
+86 13454785192
+86 18368405312

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!