ស៊េរីខ្ពស់សប់រ៉ូតារីកើតមីក្រូឈ្នះរង្វាន់នេះ

3ជាភ្នាក់ងារនាំចេញខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិនសប់យើងមានមោទនភាពនៃស៊េរីដែលមានខ្នាតតូចសប់រ៉ូតារីកើតបានឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងខ្ពស់ ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ 2018 ។

#micro  #compressor  #mini  #prototype  #technology  #small

It proves that HIGHLY is a powerful technologyenterprise.

សង្ឃឹមថាយើងអាចជួយឱ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតនាពេលអនាគត។

1

2

ខ្ពស់

65

4

គោលការណ៍នាង Jane Wu បាន

ផ្ញើសាររបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកយើង:

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស តារា


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-02-2018 មេសា
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!